Vatten

namnlöst-3-3Vatten i rörelse. Det friska porlande vattnet i sin naturliga miljö. Det finns mycket forskning kring vatten som är vårt viktigaste livsmedel. Virvlande vatten och silvervatten och vattenrenare av olika slag. Vad är bra och vad är dåligt? Vad är totalt verkningslöst och vad är ren bluff? Rent friskt porlande källvatten är utan minsta tvekan det mest kraftfulla och energirika vatten vi kan få i oss. Med många mineraler och spårämnen som kroppen lätt kan ta upp och tillgodogöra sig. Forskare har rest till Vilcabamba i Ecuador många gånger för att  undersöka varför människor blir så gamla där. Den kallas för långlevnadsdalen och är ett naturskönt område med Anderna i öster. Det ligger inte så högt och är en mycket bördig dal. Naturskönt område med prunkande grönska. Som jag läst så är det många faktorer som bidrar och påverkar människors hälsa och långlevnad, självklart.  Och man kunde inte dra någon slutsats om någon enskild faktor och  formula för att  människorna i Vilcabamba lever längre och är friskare. Men något som man misstänkte var det rena vattnet som kommer från Anderna och innehåller mycket av kolloidala mineraler som påverkade hälsan mycket positivt.

Det finns ju mycket på marknaden om hälsa, energier och behandlingar  av allehanda slag och jag har läst en hel del om de vitt skilda ämnen och topics om hälsa och välbefinnande. Jag finner det fascinerande att det är så väldigt olika för människor och deras hälsa beroende på hur de lever och ärftliga faktorer, men framförallt inställningen till livet och alla dess vedermödor och sorger. Hur sorg, stress, förluster och kriser av skilda slag påverkar oss så olika. Hur människors inställning och till att hantera förluster, falskhet, oförrätter påverkar hälsa och livslängd.

Hur mental “smältning” och matsmältning hänger samman. Många gånger hör man uttrycket:  -jag måste smälta det här. Och allting tar ju sin tid för oss alla. En del “släpper det” och går vidare genast medan andra klamrar sig fast hela livet, som att bitterhet och hat blir en drivkraft i sig själv. Men det som påverkar vår hälsa och välbefinnande negativt är när vi håller oss fast vid allt det negativa som vi alla drabbas av mer eller mindre. Att klagan och bitterheten tar överhanden och livet känns orättvist och bedrövligt. Att känna sig som ett offer och fastna i självömkan istället för att ta tag i sitt liv “gå vidare”. Praktisera kärlek och förlåtelse torde vara det enskilt mest välgörande för oss alla på alla plan. Men svårt förstås. Rädslan tar överhanden allt som oftast.

Men det var det här med vatten vi skulle tala om, hur vatten blir smutsigt och livlöst när det stängs in i rör och slangar under högt tryck och står stilla under lång tid ibland. Och alla de kemikalier som tillsätts vattnet för att det skall vara “drickbart”. Jag kom in på en sida om vatten och design som jag tyckte var intressant. Framförallt designen på vattenkarafferna gillade jag skarpt. Sidan heter TC energy design.

http://www.tcenergydesign.se/

 

 

 

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a Comment