Status

namnlöst-8Status. Tillstånd. I mina tankar så har vi en väldigt förvrängd syn på status. Titlar , makt och status  kan också bringa mycket positivt till vår värld och gemenskap. De som har makt, kapital och status har ju betydligt större möjlighet att påverka och direkt göra skillnad till en bättre värld. Det jag tycker kan kännas och upplevas löjeväckande och patetiskt är när människor jagar makt, status och titlar för att imponera på andra och kanske till och med se ner på folk. De berättar gärna om sin titel och position för andra. Själv har jag träffat väldigt få bra chefer genom åren. En mycket bra ledare var Janne Carlsson i Linjeflyg och SAS. Han var trevlig och väldigt sympatisk tyckte jag.

För min del tycker jag att vårdpersonal och de som tar hand om barn och gamla skulle ha den högsta statusen i vårt samhälle. Själavårdare och människor med stor empatisk förmåga skulle “lyftas”  fram betydligt  mer i sin status. Även människor som deltager  aktivt i miljöarbete skull uppmuntras och föras fram i rampljuset och belönas. Varför inte ha en miljögala? Nä exakt, varför skulle man inte ha en sådan i tv på bästa sändningstid? Och då belöna de personer rikligt som bidragit mest och bäst till en ren och giftfri miljö och natur.

Det är så med människor som börjar bli medvetna om sig själv mer  och mer och om sin del i helheten, att man får en annan syn på saker och ting. Ett uppvaknande och en fräschare syn på tillvaron blir oundviklig när seendet förändras. Vi börjar ifrågasätt och tänka i nya banor utanför tankeboxen. Och skulle allt i vår tillvaro vara jättebra så är väl det kanske inte så viktigt, men nu är det så att alla sunda människor ser och vet att vi har jätteproblen och de är otaliga i antal dessutom. Var börjar förändringen då ? Som jag och många andra ser det så börjar det med oss själva. Var och en börjar ta ansvar för sig själv i fråga om miljö och i sina relationer till andra människor och till djur och natur. Jag personligen ser väldigt mycket upp till naturmänniskor. Människor som älskar och värnar om naturen och som försöka leva med den. Dom är ute på vandringar och alla andra slags naturäventyr och lär om naturen och klarar av en del strapatser. Och personer som engagerar sig i detta och är med och lär våra barn och unga om naturen och behovet av att vi måste förändra vår livstid för att det skall finns en ren och fräsch Jord till kommande generationer.

 

namnlöst-17Så det är inget “fel” på status och makt och en massa prylar om man använder det till något konstruktivt som jag ser det. Det är bara så att jag träffat mycket människor  av alla de slag. Stora chefer, ledare, små chefer och alla möjliga människor med olika positioner och yrken. Jag imponeras mest av osjälviska och ärliga människor som har en positiv syn på livet. Och som tar ansvar för att skapa en bättre miljö för det är så oerhört viktigt idag.  Hur jag alltid har sett oss alla som jämlikar oavsett yrken, kön och titel. Och jag tycker det är härligt att se yrkesstolthet vad det än må vara.  Men jag tycker inte man skall märkvärdiggöra titlar och status på ett sätt som uppfattas arrogant och nedlåtande på andra. Detta var dagens tankar om status, miljö och yrken och så vidare.

 

 

No Comments Yet.

Leave a Comment