Skeppssättning

Skeppssättning utanför Strömstad.Svensk historia och kultur i vårt

vackra landskap.