Rauk

Rauk på Fårö,med blomsterprakt i förgrunden.