Minnestavla

Minnestavla där Stauffenberg lämnade portföljen som exploderade och var ämnad att döda Hitler, men som endast åsamkade honom några splitterskador.Detta hände mitt i sommaren och kallas 20:e juli attentatet 1944. Det ägde rum inne i Hitlers Varglyan,Wolfsschanze i befälsbaracken en varm sommardag med alla fönster öppna till baracken.Därav att endast 4 dog pga utebliven tryckvåg.Väskan hade åxå placerats en bit från Hitler under ett tjockt ekbord.Över etthundra arresterades och avrättades för detta attentat.Stauffenberg själv sköts samma natt.

På grund av att man inte visste om Hitler var död så uppstod förvirring och planen Valkyria verkställes aldrig fastän generalöverste Fromms stab hade givit ordern.Det var endast Hitler själv eller chefen för ersättningsarmen som kunde beordra Valkyria, tex vid inhemska uppror och då utfärda undantagstillstånd.

Valkyria var i nordisk mytologi ett kvinnligt andeväsen som i slagfälten i Midgård valde ut de krigare som skulle dö och förde med sig dem till Valhall.