Julotta

namnlöst-92Jul och överflöd. Tankarna går till de hemlösa, ensamma,  och svårt fattiga. Min julotta bestod av ett yogapass på förmiddagen.  Och magen fick vila till efter lunch. Känns väldigt bra. Yoga skall utföras på tom mage och helst inte dricka något innan passet heller. Jag upplever yoga som väldigt välgörande och jag känner mig lätt i kroppen och sinnet och energin fylls på och flödar lätt. Dessutom är yogan riktigt välgörande för min ständigt inflammerade rygg som tenderar att bli stel vid stillasittande. Därför är styrketräning, stretching och yoga så effektivt för att må bra. Vare sig man är frisk eller som i mitt fall har en kronisk, reumatisk sjukdom. Dessutom så minskar ryggsmärtan vid styrketräning och yoga.

 

Jag är väldigt tacksam över min situation som innebär att jag har möjlighet att kontrollera smärtan  genom helst daglig dos av träning och rörelse. Och att få massage och energibalansering lite då och då bidrager också till att bromsa inflammationsförloppet och bibehålla rörlighet i muskler och leder.

Yoga betyder “förening” ( av människans kropp och själ). Det betecknar en samling andliga och kroppsliga tekniker som troligen har sitt ursprung i Indusdalen, norra Indien,  där ariernas högkultur var belägen. Senare kallades arierna indo-arier. Enligt ny forskning är yogans ursprung mer än 5000 år gammal. Det finns många varianter av yoga varav ashtangayogan och hathayoga är bland de populäraste.

Ashtangayoga är idrottslig och fysisk och dynamisk till sin natur. Den ger ökad muskelstyrka, hälsa och livskraft. Genom medveten andning, yogaövning, blickfokusering och koncentration kan man utveckla en god kroppskontroll, kontroll över sinnena och en medvetenhet om sitt inre.

Yogan renar kroppen och sinnet och löser upp blockeringar som bidrar till att aktivera de fysiska, mentala, och andliga resurserna och hjälper till att uppnå inre frid och lycka. Värmen och svettningen sätter igång en omfattande reningsprocess i vilken de inre organen, musklerna, nervsystemet, hjärnan och sinnena deltar.

Tanken med yoga är att den skall vara ett stöd i våra normala liv och förbättra vår livskvalitet. Alltså med yoga som med träning- inget fanatiskt utövande. Det skall kännas bra och givande och var och en utövar så mycket som känns bra och tillfredsställande.  Angående mängden så skall man lyssna till sin inre känsla och ens livssituation och sina övningsmöjligheter får styra hur ofta och hur mycket. Lämpligast är på morgonen på fastande mage.

Ashtangayogan är fruktbar för alla intresserade. Man gör det för sin egen skull och jämför sig inte med andra. Inga onödiga prestationskrav och man skall njuta av övningarna och passet och framskrida långsamt och naturligt. Alla får nytta av yoga.

Related Posts

1 comment

  1. Mkt bra! Undra om det finns någon bok om yogans historia. Alltså bara historia inte övningar, hade varit intressant att läsa!

Leave a Comment