Big Bang

namnlöst-14Big Bang och teorin om allting. Enligt de flesta forskare så uppstod vårt universum i den stora smällen för 13,7 miljarder år sedan. Eftersom vårt universum utvidgas hela tiden så är det större än 13,7 miljarder ljusår. Radien  är istället omkring 42 miljarder ljusår på vårt synlig universum. Denna rymd kallas för Hubbleuniversum. Vad finns utanför? Tomrum? Ett fält?  Teorierna är många. Men allt fler forskare tror att Big Bang upprepas hela tiden och ger upphov till ett  oändligt antal universum. Vi lever i ett multiversum.

Strängteorin är den teori som ligger bäst till för att få ihop en teori om allting. En teori som gemensamt beskriver de fyra grundkrafterna i vårt universum. Från en urkraft skapades de fyra naturkrafterna och ett antal partiklar  som är vårt synliga universum. Enligt strängteorin så finns det fler dimensioner än de fyra vi känner till. Detta är dock bara matematiskt framräknat och det torde dröja långt in i framtiden innan vi kan mäta eller få syn på dessa andra dimensioner som man tror är väldigt väldigt små, och är ihop rullade i rummet på ett sätt som vi idag inte kan mäta eller detektera på något sätt.

Jag har läst en hel del om kvantmekaniken och lyssnat till föredrag och  även träffat några personer som är väl bekanta med kvantmekanik och teorin om allt och även vad gäller filosofiska tankar om världsalltets uppbyggnad.. Men alla är i princip överens om att vi   inte vet  mycket och att kvantmekaniken är mycket svår att förstå. Forskarna ser hur det fungerar och man kan mäta, registrera och räkna fram en hel del, men man vet inte alls varför det är som det är. Och i mycket är man väldigt förbryllade för hur saker och ting beter sig på kvantfysisk nivå, det vill säga på dom allra minsta avstånden i rummet. Man får snarare lägga in religiösa och filosofiska termer och tankemönster för att komma vidare i vår kartläggning av vår värld, hur den är uppbyggd och hänger samman. Vi har kanske snart nått gränsen för vad vi kan mäta oss fram till vad gäller världsalltets uppbyggnad i det minsta och i det största.

Ingen ekvation är i närheten av att förklara allt om materiens minsta byggstenar och kvantmekaniken. Även om strängteorin är den som bäst kan beskriva materiens minsta beståndsdelar och uppbyggnad, så är ekvationerna långt ifrån fullbordade. Enligt strängteorin finns det ingen minsta punktpartikel utan det minsta är endimensionella strängar, öglor som vibrerar. Och beroende på hur dom vibrerar så skapas olika partiklar med olika elektrisk laddning och storlek.

Kanske är det så att det inte finns någon fast materia utan bara vibrationer som filosofer hävdat i tusentals år. Allting är vibrationer och vi uppfattar vibrationer med våra sinnen och dessa vibrationer leds bioelektriskt in till olika centra i hjärnan där vår “verklighet” formas som sedan upplevs av jaget. Skulle man kunna bara skicka in elektriska impulser till de olika delarna av hjärnan och det skulle bli samma “verklighet” vi upplever med jaget?  Teoretiskt ja absolut. Vår verklighet finns ju bara i hjärnan när vi bearbetat vibrationerna från ljus, ljud och från materien i form av smak, lukt och känsel. Alla materia vibrerar men sin speciella frekvens. Så är det även med smak och lukt, det är ingenting annat än vibrationer  som omvandlas till bioelektriska impulser som sedan tolkas i vår hjärna och skapar en upplevelse som blir vår “verklighet”.

namnlöst-6namnlöst-25namnlöst-21namnlöst-15

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a Comment