People

namnlöst-2-2People-Homo sapiens- den visa människan. Den anatomiskt moderna människan för vilken de första fynden har en ålder av ca 200 000 år. Enligt forskning så utvecklades människan i Afrika  och spred sig sedan till övriga kontinenter. Från Afrika spred sig människan till Asien och Europa och hade koloniserat hela detta område för cirka 40.000 år sedan.  Amerika var koloniserat för 50.000 år sedan av en folkgrupp av samma ursprung som de australiska aboriginerna. Jag redigerar och sorterar mina Ecuadorbilder och här nedan är bilder på människor i olika miljöer och situationer från Ecuador.   namnlöst-8namnlöst-6namnlöst-3-2namnlöst-16namnlöst-8-2namnlöst-13namnlöst-2-2namnlöst-2namnlöst-1-2namnlöst-4-2namnlöst-5-2

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a Comment