Naturvin

namnlöst-29 Det här skall handla om naturvin men vi börjar dagen från början. Ännu ett träningspass avklarat på gymet. Var där tidigt på morgonen som vanligt. Tränar i  ett ganska högt tempo men kör å andra sidan inte så tungt. Utför övningarna i en ganska sakta rörelse för att få med hela muskeln ( alla muskelfibrer) för maximal träningseffekt. Passen blir cirka 30-40 minuter. Strävar efter att träna en halvtimme 2-3 gånger i veckan. Kombinerar detta med intervallträning , yoga, stretching och promenader. Och så blir det tennis en gång i veckan. Håller min rygg i ganska gott trim med detta och fokuserar även på coreträning, ( tränar alla inre magmuskler och nedre delen av ryggen) Detta är mycket viktigt, att träna dom innersta musklerna som man ofta missar med “vanliga” styrketräningspass.

Naturvin, inte att förväxla med ekologiska viner. Vad är naturvin och varför smakar det så bra? Först in på 50-talet började pesticider och kemiska tillsatser används vid vintillverkning. De klassiska toppviner som producerades före den tiden var alltså naturviner. Vinet ovan heter Respiro och kommer från Sicilien och är ett naturvin. Jag  är personligen ingen vinkännare och har aldrig varit på någon seriös vinprovning. Men för er vinälskare rekommenderar jag att prova ett naturvin som är helt utan tillsatser och som smakar helt underbart. Ni måste bara prova! Lägg märke till skillnaden jämfört med ett tekniskt vin som de flesta viner är idag. Läs om vinproduktion och om  naturvinets alla hälsofördelar nedan. Ur hälsosynpunkt är unga viner bäst.

Är vanligt vin hälsovådligt?Sedan slutet på 40-talet har allt mer kemiska industriella produkter börjar användas vid framställning av vin. Först kom konstgödsel tätt följt av bekämpningsmedel mot angrepp på druvorna av svamp, insekter och olika bakterier. Nästa steg var användning av kemikalier under själva vinframställningen det vill säga vid jäsning, lagring och buteljering. Resultatet har blivit en kraftigt ökad avkastning på odlingsarealerna. Kemikalier som förhindrar för tidig jäsning har möjliggjort användning av skördemaskiner (som skadar en del druvor i klasarna så att druvmust rinner ut och börjar jäsa). Teknisk och genmodifierad jäst, aromämnen, färgämnen, enzymer och ett 50 tal olika ämnen används för att styra vinets arom, bouquet, färg, fyllighet och smak.
En utredningen inom EU (Pesticide Action Network Europe) visade att 100% av testade konventionella viner, i genomsnitt, innehöll spår av fyra olika kemiska bekämpningsmedel. Analyserna visade spår av 24 olika pesticider varav fem klassade som rent hälsovådliga med risk för cancer, mutationer som kan ge sjukdomar och skadlig påverkan på nerv- och enzymsystem. Det Franska Ministry of Agriculture identifierade 15 pesticider som systematiskt överfördes till druvorna. Deras slutsats är att vindruvor är de mest förorenade livsmedel inom EU och har högre doser av farliga syntetiska ämnen än något annat livsmedel. Att dricka ett traditionellt producerat vin som tillverkats på traditionellt sätt efter ca 1950 kan alltså vara hälsovådligt!

Sulfit i vin

Sulfiter har använts i vintillverkningen sedan flera tusen år tillbaka. Tillsats av sulfit gör att vildjäst och bakterier i druvor och i det färdiga vinet kan elimineras. Detta är nödvändigt för att kunna använda “skräddarsydd” teknisk jäst. Sulfit gör att vinets hållbarheten ökar.  ndra Svavelföreningar som har E-nummer 220-230. WHO – World Health Organisation har som rekommendation att den dagliga dosen av sulfiter (mätt som SO2) inte bör överskrida 0.7 mg per kg kroppsvikt. För en normalviktig person innebär det ca 50 mg/dygn. I rödvin brukar sulfithalten vara 100 – 150 mg/liter och för vitt vin 150 – 250 mg/liter. I boxviner ofta ännu högre. Detta medför att redan efter 2-3 glas av ett traditionellt tillverkat vin är den rekommenderade max-dosen överskriden.

Sulfit kan ge upphov till allergier, andningsbesvär, astmatiska problem, huvudvärk mm. Akut förgiftning inträder vid halter över 3.5 mg/kg kroppsvikt  det vill säga motsvarande ca 260 mg. När kroppen reagerar mot en allergen substans, som sulfit, svarar immunförsvaret med att utsöndra histamin vilket kan ge rodnad, huvudvärk mm. Sulfiter reducerar verkan av vitamin B1 vilken kan leda till förändring av sockermetabolismen och därmed diabetesproblem. Sulfit i höga halter binder aromer från aldehyder i vinet – aromerna kommer inte till sin rätt! Inom EU måste alla viner med mer än 10 mg sulfit/liter sedan år 2005 märkas med texten ”contains sulphites”.

I naturvin används inga eller mycket låga tillsatser av sulfit (bland annat eftersom man inte behöver eliminera vildjästen). En viss mängd sulfit  bildas dock alltid naturligt vid jäsningsprocessen vilket gör att naturvin kan innehålla upp till ca 50 mg/l av naturlig sulfit.

Ekologiskt vin är bra

Flera mindre vingårdar har insett att utveckling gått åt fel håll och därför börjat att tillämpa odlings- och framställningsmetoder som inte kräver användning av syntetiska produkter. Först började man odla druvorna utan användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Efter en omställningsperiod på 3 år har man rätt att kalla viner framställda av sådana druvor för ekologiska viner. OBS att man därefter använder kemikalier som brukligt vid vinframställningen! Ekologiska viner är ur hälsosynpunkt ett steg i rätt riktning och är bättre än ”vanliga” viner eftersom de inte innehåller rester av kemiska bekämpningsmedel från druvodlingen. Ekologisk odling är mer arbetsintensiv och avkastningen per odlingsareal är lägre. Ekologiska viner är därför ofta dyrare än vanliga viner.

Naturvin är ännu bättre!

Nästa steg är att helt undvika tillsatser av syntetiska kemikalier och genmodifierad jäst vid vinframställningen. Dessa viner är de mest giftfria. I vissa länder används beteckningarna Biowines och Organic wines. Biodynamiskt vin är egentligen samma sak. Skillnaden är att man även använt antroposofiska tankesätt och metoder vid odlingen (Rudolf Steiner).

Ett naturvin utmärks av:

 • Inga kemiska bekämpningsmedel vid odlingen
 • Handplockade druvor (enbart mogna, ”friska” druvor med skalet intakt används)
 • Höga krav på hygien och renlighet vid vinberedning och lagring
 • Ingen syntetisk jäst får användas
 • Inga eller minimala tillsatser av sulfiter vid vinframställningen
 • Inga andra syntetiska tillsatser får användas
 • Vinerna levereras ofta ofiltrerade
 • Ingen konstgödsel

Eftersom vinerna håller mycket låga halter av sulfiter, oftast lägre än 50 mg/l (mot 100 – 300 mg/l för vanligt vin), så är naturvin mindre lämpligt för långvarig lagring (mer än 5 år). OBS att lagring längre än 3 år sällan innebär någon kvalitetsförbättring. Dessutom reduceras andelen gynnsamma antioxidanter vid lagring. Ur hälsosynpunkt är unga viner bäst.

Naturviner är fria från gifter och aromämnen vilket gör att arom och bouquet ofta är mer framträdande och angenämare än vid vanliga  viner. Äkta gourmetviner återfinns bland naturviner!  Naturviner är dessutom “veganviner” eftersom inga animaliska tillsatser använts.

Före slutet av 40-talet fanns inte de syntetiska bekämpningsmedel som redovisats ovan. Även användning av konstgödsel var ovanligt liksom kemiska tillsatser vid vinifieringen.

OBS! De fantastiska viner som då producerades var alltså äkta naturviner!

Varför är Naturvin hälsosamt?

Bekämpningsmedlen som används vid traditionell vinodling är inte bara potentiella sjukdomsalstrare utan har även en negativ effekt genom att de reducerar vindruvornas produktion av naturliga bekämpningsmedel. Bland de nyttigaste ämnena som finns i druvornas skal och kärnor är procyanidin och resveratrol de mest aktiva. Dessa antioxidanter anses var de verksamma ämnena i rödvin som gör att risken för hjärt-kärlsjukdomar anses minska. Andelen resveratrol i rödvin har på de senaste 30 åren minskat från ca 40 till ca 4 mg/liter på grund av den ökande användningen av kemiska bekämpningsmedel som undertrycker druvans förmåga att bilda skyddsämnet resveratrol.

I ekologiska- och naturviner är halten resveratrol ofta tillbaka på ursprungliga, höga nivåer.  Den mest verksamma antioxidanten dock inte resveratrol utan procyanidin. I vissa röda viner kan halten uppgå till mer än 1000 mg/l. Procyanidin anses vara orsaken till ”The French Paradox” dvs att man i Frankrike har en väsenligt lägre frekvens av hjärt-kärl sjukdomar trots en diet med mycket fett.

Antioxidanterna, etanolen och andra ämnen i vin anses ha många positiva effekter:

 

 • Minskad risk (ofta >40%) för hjärt- kärlsjukdomar och stroke
 • Minskad risk för diabetes 2
 • Minskad risk för reumatism
 • Minskad risk för demenssjukdomar
 • Minskad risk för benskörhet
 • Minskad lagring av fett
 • Reducerar streptokocker och stafolykocker i munhålan
 • Minskad risk för cancer
 • Ökar livslängden

Anledningen till att Naturvin är hälsosammare än traditionellt tillverkat vin beror alltså på att odlingen skett utan kemiska bekämpningsmedel och att inga tillsatser används vid vinframställningen. Frihet från giftiga ämnen och en hög halt av det nyttiga ämnen som procyanidin och resveratrol gör naturviner till ”hälsoviner”! Rekommendationen för dig som är över 40 år är att dricka max 2 glas vin per dag – helst ungt, rött naturvin med mer än 500 mg procyanidin/liter.

Väl värt att smaka en gång åtminstone, tycker jag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

1 comment

 1. Hej
  Trevligt att hitta vår beskrivning av naturvin på er fina hemsida. Vinet som beskrivs heter Respiro och är ett av våra äkta naturviner från Valdibella på Sicilien. Vinet kan beställas från Systembolaget. Artikelnumret är 73392-01.
  Respiro är gjort på druvan Nero d´Avola som är speciell för Sicilien. Druvan och klimatet gör att vinet får en hög halt av naturliga antioxidanter. Detta tillsammans med hög hygien i vingården gör att vinet kan produceras helt utan tillsats av sulfit.

Leave a Comment