Mongolerna

namnlöst-20Mongolerna och världens största välde. Det mongoliska riket skapades av Djingis khan ( Khubilai khans farfar) år 1206.  Det blev år 1279 världshistoriens största sammanhängande imperium som vid sin största utbredning sträckte sig 9700 km och hade en yta på 44 miljoner km².  Den beräknade folkmängden var ca 100 miljoner människor. Imperiet bestod av större delen av Asien och stora delar av Östeuropa och under dess styre skedde ett teknologi- och kunskapsutbyte samt långväga handel mellan öst och väst.

Ögedei som var en av Djingis söner dog i förtid  år 1242 och det  ledde till att det planerade fälttåget mot Frankrike och Italien fick avbrytas och riket försvagades. Mongolerna var nästan ända framme till Egypten.  Vid Djingis död var mongolernas rike dubbelt så stort som romarriket ( när det var som störst) under Trajanus som blev kjesare år 98.Nästan dubbelt så stort som Alexander den stores rike (även om Alexander krävde mycket mindre tid för sina erövringar).Under Kubilai skulle det bli dubbelt så stort som under Djingis khan. Mongolerna utvecklade militära strategier som gjorde att de vann i princip alla slag de deltog i. Mongolerna använde varierande strategier beroende på motstånd, plats och tillgänglighet.

Forskning kring mitokondriskt DNA har antytt att över 0,5 % av alla nu levande människor kan bära Djingis khans gener, på grund av ett stort antal utomäktenskapliga barn under mongolernas räder, vilket skulle innebära att 1 av 200 människor härstammar från honom.

Man försökte även att invadera Japan under Kubilai khans tid, men det misslyckades man med.  Även försöken att från Koreahalvön erövra Java och Vietnam slutade med misslyckanden.

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a Comment