Humla

namnlöst-1-2Humlan som egentligen inte kunde flyga. För klumpig kropp och för små vingar för att kunna alstra tillräckligt med lyftkraft. Men detta gäller för de flesta insekter, men man har tagit humlan som exempel, för den är extra klumpig. Vad det handlar om är fördröjd vikning. Humlan slår med sina vingar uppemot 200 gånger per sekund. Forskarna fann relativt nyligen att det alstras framkantsvirvlar vid vingspetsarna som orsakade den fördröjda vikningen. Virvlarna suger tillbaka luften in mot vingen och i dessa virvlar finns tillräckligt med energi för att förklara hur insekter flyger. En proffesor i teoretisk teologi berättar också att fåglarnas flygförmåga heller inte är helt förstådd. Kanske gäller även fördröjd vikning för fåglar, men det har man ännu inte kunnat visa. Ja denna fantastiska natur med sina häpnadsväckande skapelser och lösningar. Vi människor har ju kommit en bit i vår forskning och framsteg görs hela tiden. Men hur mycket förstår vi egentligen? Vi vet hur mycket fungerar men inte varför. Vi ser och mäter naturlagarna och kan förutsäga resultat med matematiska beräkningar. Men vad gäller kvantfysik förstår man inte ett dugg av hur det hela hänger samman, har en forskare sagt.

Naturens underverk väcker förundran och dess gränslösa skönhet och balans är bortom fattningsförmåga. Mycket återstår att upptäcka. Och kanske är det så vad gäller livets, naturens och  universums innnersta beskaffenhet att vi aldrig kommer att förstå den intellektuellt utan bara intuitivt. Vi kommer förstå det intuitivt men kan inte räkna ut eller mäta detta.

No Comments Yet.

Leave a Comment