Högsbyn

namnlöst-1-2Högsbyns hällristningar i Dalsland. De flesta av Högsbyns hällristningar gjordes under yngre bronsåldern för 3000 till 2500 år sedan. Det är ett av de största i Sverige och ligger fantastiskt vackert vi en sjö och i ett öppet landskap med betande får och kor.

Solkors, skålgropar, skepp, människor, djur, fotfigurer, händer, ormvindlingar och den märkliga processionen med en lurblåsare, ett skepp och en människa som gör en  baklängesvolt. En ormvindling som är cirka 7 meter lång. Verkligen fantasieggande och tankeväckande. Hur var dessa människors tankevärld? Vad betyder alla dessa figurer? Många av symbolerna är inte att tyda eller förknippa med saker som vi känner igen. Kittlar min  fantasin. Varför gjordes dom? Varför gjorde man inte fler under dessa århundraden om det var vardagskonst. Eller var det bara vid speciella tillfällen som speciella personer fick hugga och rista ut dessa symboler och figurer? Väcker många frågor.

Många trevliga dagar med sevärdheter och härliga mc-vägar i ett naturskönt landskap. Vägen från Håverud mot Tisselskog, brudfjällsvägen, var en upplevelse utöver det vanlig. Att köra mc på denna 8 km slingrande och kuperade väg var en ren förnöjelse med fullständig  koncentration och närvaro. Rekommenderas starkt.

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a Comment