Ekvatorn

027Ekvatorn-Mita del Mundo -världens mitt. Här mätte och  märkte natives ut ekvatorn med Gps precision för mer än 1000 år sen, utanför Quito. Stenmärkning finns kvar norr om Quito som märke för ekvatorn. Även märkning för sommar och vintersolståndet på norra respektive södra halvklotet en bit från ekvatorn. Detta är bästa och enda platsen på jorden där det finns berg på ekvatorn. Därav att det är lättast att göra mätningar och observationer här. På Newtons tid sände man  hit vetenskapsmän för att göra mätningar och observationer. Man ville visa att jorden var  var plattare vid polerna och större vid ekvatorn.

Quito betyder navel på det native språk man talade här för längesen. Man visste redan då att detta var världens mitt. Och här längs ekvatorn kan man observera hela universum under ett år. Och just  här är bäst eftersom det finns berg i Ecuador. Columbia och Brasilien består mest av mest djungel längs ekvatorn och i Afrika är det mestadels slättland. Återkommer med gravitationskraften på ekvatorn jämfört med polerna.

Related Posts

No Comments Yet.

Leave a Comment