Allt möjligt om naturen och om olika företeelser och fenomen i vår Herres hage.

Rödsippan blommar tidigt på våren utan blad.

Rödsippan blommar tidigt på våren utan blad.

Bara två saker är oändliga: universum  och mänsklig dumhet,och när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker.

-Albert Einstein-