Category Archives: Vetenskap/Fakta

Open gates

Människan har ju ingen bortre gräns vad dumhet beträffar. Att beslutsfattare inte ser detta och kommer fram till någon lösning för mänsklighetens fortlevnad. Men visst, eftersom mänsklig dumhet inte har någon gräns som Einstein uttryckte det, så är det väl föga förvånande att inget drastiskt...
Read more

Happy new lightyear

namnlöst-55Happy new lightyear. (In swedish further down). Now it is turning, the days are getting longer and longer. The sun rises higher and higher. And soon we get one of the most important vitamin from the...
Read more

Costa Rica och nedrustning

1403_Monsaraz_044Det här är en mycket intressant artikel om försvar, krigsmakt och nedrustning. Där jag personligen  blir så entusiastisk när jag  ser på hur Costa Rica som enda land i världen har avskaffat sin krigsmakt  sedan  1949...
Read more

Konst- Art

namnlöst-1Konst. Art. Fibonacci sekvensen och Megatrons kub. Sacred geometry och Golden ratio ( gyllene snittet) Phi = 1,618.  Flower of life tillsammans med seed of life symbolerna och mycket annat. Intressant att lära sig lite om dessa...
Read more