Bok

1305_namnlöst_321Träden kan bli max 130 meter höga. Varför då ? Jo det är på grund av att vattentransporten inte kan “trycka” upp vattnet högre än 130 meter. Man känner fortfarande inte till hela principen hur trycket byggs upp och kan trycka upp vattnet 130 meter upp i luften. Man vet att Osmosprincipen är inblandad och att avdunstningen  av vatten i löven öppnar upp för vattentrycket i rötterna som sedan “trycker” upp vattnet till översta grenar och löv. Naturens fantastiska intelligens och design. Återigen förundras jag över livets, naturens lösningar och skönhet..

Detta är en bok i en park i södra Tjeckien. Vacker!

No Comments Yet.

Leave a Comment